Verhaal

Publicatie: 'Splitsen of Knopen?'

Wat is volkscultuur? Waarom is er zoveel aandacht voor in het huidige cultuurbeleid? Volkscultuur blijkt zeker niet voor iedereen een makkelijk of neutraal begrip te zijn. Volkscultuur onderscheidt mensen, maar verbindt ook. Splitsen of knopen dus.

Identiteitvorming
De behoefte aan identiteitsvorming door volkscultuur wordt opgepakt door de commercie, die streekproducten introduceert en allerlei lokale tradities exploiteert. Wat is de waarde van tradities in een commerciële context? En als de commercie volkscultuur in stand houdt, waarom zou de overheid zich er dan mee moeten bemoeien? Gevestigden en nieuwkomers koesteren ieder hun eigen volkscultuur, maar vinden ook samen nieuwe vormen van volkscultuur uit.

De publicatie
In de gezamenlijke uitgave Splitsen of Knopen? over Volkscultuur in Nederland willen het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Mondriaan Stichting, Erfgoed Nederland, Het Meertens Instituut en Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed de discussie over volkscultuur in Nederland stimuleren. In de bundel komen ruim twintig deskundigen aan het woord over volkscultuur. Onderwerpen van debat die behandeld worden zijn: het onderscheid tussen hoge en lage cultuur, identiteit, commercialisering en internationale ontwikkelingen.

 

Reacties