Groep
Volkscultuur en Streekcultuur in Overijssel
25/01/2012
788
8 items

Wat is volkscultuur?
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) definieert volkscultuur als de manier waarop mensen vroeger en nu hun dagelijks leven vormgeven. Bij volkscultuur horen alledaagse dingen, gewoonten en gebruiken, historische achtergronden van tradities en rituelen, normen en waarden, roots en identiteit. Het is de culturele bagage die iedereen van huis uit mee krijgt en bevat dus ook herinneringen en ervaringen.